The Latest

Sep 1, 2014
Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch po­dob­nych nocy,
dwóch tych sa­mych pocałunków,
dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy ~Wisława Szymborska
Sep 1, 2014
Jeśli is­tnieje coś, cze­go można pragnąć zaw­sze i osiągnąć niekiedy, to jest to czułość ludzk
Sep 1, 2014
Sep 1, 2014
To, cze­go nie ogar­niamy umysłem, trze­ba cza­sem objąć ramieniem.
Sep 1, 2014
Sep 1, 2014
Sep 1, 2014 / 91 notes
 
Sep 1, 2014 / 202 notes

 

Sep 1, 2014 / 277 notes
bruno-news:

Touracao: @BrunoMars and #Hooligans performing at the @curacaonorthsea
Sep 1, 2014 / 115 notes

bruno-news:

Touracao: @BrunoMars and #Hooligans performing at the @curacaonorthsea